zatrudnienie pracownika z Rosji krok po kroku

Zatrudniając pracowników z Rosji, musisz pamiętać, że konieczne będzie przejście kilku etapów. Dobra wiadomość jest taka, że pracowników z Rosji możemy sprowadzić na uproszczonych zasadach. Z procedury uproszczonej legalizacji pracy mogą skorzystać obywatele krajów:

 • Rosja
 • Armenia
 • Białoruś
 • Gruzja
 • Mołdawia
 • Ukraina

Podwyższone standardy zatrudnienia obowiązują jedynie w stosunku do pracowników sezonowych. Poniżej prezentujemy, jak wygląda cały proces zatrudniania pracowników z Rosji, począwszy od ich znalezienia, aż po przedłużenie ich pobytu na kilkuletni okres.

 

Krok 1. Znalezienie odpowiedniego pracownika z Rosji

Kluczowym etapem sukcesu, jest znalezienie pracownika z Rosji, którego kwalifikacje i doświadczenie odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy. W tym celu zachęcamy do kontaktu z naszą Agencją Motivated Workers. Doskonale znamy rosyjski rynek pracy. Posiadamy bazę ok. 350 pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia w Polsce, w tym bardzo dużą grupę pracowników fizycznych. Ponadto współpracujemy także z licznymi urzędami pracy i agencjami zatrudnienia w Rosji, które bardzo szybko i sprawnie mogą zrekrutować dla nas pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

 

Krok 2. Rekrutacja pracownika

Prezentujemy pracodawcom listę kandydatów, którzy spełniają wskazane wcześniej przez nich wymagania.  Istnieje możliwość zorganizowania rozmowy rekrutacyjnej za pośrednictwem Skype/Viber/WhatsApp. Po uzgodnieniu z pracownikiem warunków dot. zatrudnienia możemy rozpocząć procedurę sprowadzenia pracownika z Rosji.

 

Krok 3. Złożenie oświadczenia do PUP

Pracodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku 'Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi'. Wniosek ten składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w mieście, w którym siedzibę ma firma (lub mieście stałego pobytu w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi).

 

Oświadczenie może być złożone, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

 • wskazana przez pracodawcę praca nie ma charakteru pracy sezonowej,
 • maksymalny okres zatrudnienia pracownika będzie wynosił 6 miesięcy - z możliwością dalszego zatrudnienia na stałe przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej -  ten sposób jest stosowany w 99% przez naszych klientów.

W oświadczeniu pracodawca określa:

 • dane dot. siedziby i profilu działalności Przedsiębiorcy,
 • dane osobowe cudzoziemca, którego chcemy zatrudnić (informacje uzupełniane są na podstawie skanu paszportu cudzoziemca),
 • opis stanowiska pracy,
 • planowany okres zatrudnienia.

Koszt rejestracji oświadczenia w PUP ponoszony  jest przez pracodawcę i wynosi ok. 30 zł.

 

Złożenie wniosku przez internet

Wniosek można złożyć także przez stronę internetową - https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow. Złożenie wniosku przez internet wymaga posiadania przez pracodawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu z profilem zaufanym ePUAP.

 

Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie cudzoziemca

Powiatowy Urząd Pracy ma za zadanie ocenić, czy w swojej bazie bezrobotnych nie ma osób, które mogłyby zostać zatrudnione na danym stanowisku. W praktyce jednak niezwykle rzadko zdarza się, aby PUP odmówił wysłania zaproszenia do pracownika z zagranicy.

Od momentu rejestracji oświadczenia, PUP ma 2 tygodnie (w niektórych PUP do 7 dni roboczych) na wystawienie zaproszenia do podjęcia pracy. Oryginał zaproszenia jest przekazywany pracodawcy najczęściej w przeciągu 3-5 dni.  Pracodawca przesyła oryginał zaproszenia pracownikowi w Rosji – koszt przesyłki to ok. 15 zł.

 

Krok 4.  Złożenie dokumentów przez Pracownika w Rosji

Pracownik z Rosji po otrzymaniu zaproszenia udaje się do centrum wizowego / ambasady w Rosji.  Aby uzyskać wizę, musi przedłożyć komplet dokumentów, na które składają się:

 • zaproszenie przesłane przez PUP,
 • paszport,
 • zdjęcia,
 • ubezpieczenie (koszt 50 Euro – opłatę ponosi pracownik).
 • opłata za wydanie wizy (100 Euro)

Koszt wyrobienia wizy wynosi 100 Euro i jest to opłata ponoszona przez pracownika. Kandydat oczekuje na wizę do 2 tygodni od daty złożenia wniosku.  Od momentu uzyskania wizy osoba z Rosji może legalnie podjąć pracę u wskazanego pracodawcy i wyjechać do miejsca wykonywania pracy.  Łączny minimalny koszt wyrobienia wizy przez Rosjanina to 150 EUR. Jest to dość duży koszt z punktu widzenia pracownika rosyjskiego, dlatego jedynie kandydaci w 100% zdecydowani na długoletnią współpracę z polskim pracodawcą i jednocześnie spełniający wszystkie oczekiwania pracodawcy zdecydują się na uruchomienie całej procedury. 

 

KROK 5. Poinformowanie PUP o zatrudnieniu

Pracodawca musi poinformować pisemnie Powiatowy Urząd Pracy o fakcie zatrudnienia cudzoziemca. Informacja powinna zostać przekazana najpóźniej w dniu podjęcia pracy. Nawet w przypadku, gdy zatrudnienie nie dojdzie do skutku, pracodawca musi poinformować PUP o tym fakcie najpóźniej do 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu.

 

Krok 6.  Przedłużenie okresu zatrudnienia

Na jednym zaproszeniu pracownik z Rosji może podjąć maksymalnie zatrudnienie przez okres 6 miesięcy. Po 3 miesiącach trwania tej że umowy, pracodawca może złożyć wniosek do właściwego starostwa o chęci dalszego zatrudniania pracownika. Starosta zobowiązany jest do wydania opinii i zgody na dalsze zatrudnienie w okresie od 1 do 10 tygodni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli wyda pozytywną odpowiedź, to kandydat ma prawo starać się w Urzędzie Wojewódzkim o kartę czasowego pobytu z dostępem do rynku pracy.

Wojewoda może zlecić przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z bezrobotnymi pochodzącymi z Polski, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy i spełniają podane przez pracodawcę warunki. Wtedy należy zaprosić poleconych przez PUP kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i wskazać racjonalny powód, dlaczego pracownicy z Polski nie spełniają oczekiwań pracodawcy lub dlaczego Rosjanie są lepszymi kandydatami na dane stanowisko. Wojewoda akceptuje odmowę i wydaje zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca przy podaniu konkretnych powodów np. doświadczenie, unikatowe umiejętności, brak nałogów albo inne realne powody, których może być dużo.  

 

Krok 7. Praca na czas nieokreślony

Karta czasowego pobytu uprawnia pracownika z Rosji lub ze Wschodu do pobytu w Polsce przez okres ok. 2-3 lat. Od momentu złożenia wniosku o przedłużenie pobytu, pracownik może pracować w Polsce w tym okresie niemal bez ograniczeń.

 

Podsumowanie procedury sprowadzenia pracownika ze Wchodu

Czas trwania całego procesu sprowadzenia konkretnego pracownika z Rosji to ok. 6 -8 tygodni:

 • 2-4 tygodnie znalezienie odpowiedniego/odpowiednich kandydatów i uzgodnienie warunków współpracy,
 • 1 tydzień na przygotowanie zaproszenia przez PUP,
 • 2 tygodnie przesyłka listu z zaproszeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • 2 tygodnie uzyskanie wizy
 • 1 tydzień -  kupno biletów + dojazd do pracodawcy w Polsce z dowolnej części Rosji.

W skrócie możemy wskazać, ze pracodawca zobligowany jest jedynie do złożenia dwóch wniosków – pierwszy w Urzędzie Pracy na samym początku procesu. Drugi wniosek składany jest w Starostwie po okresie ok. 3 m-cy od podjęcia zatrudnienia przez pracownika z Rosji pod warunkiem, że pracodawca chciałby przedłużyć współpracę z pracownikiem. Jeżeli nie chce, to nie ma takiego obowiązku i po 6 miesiącach pracownik powinien opuścić Polskę. Pracownik z Rosji, z którym pracodawca nie będzie chciał przedłużyć współpracy nie może pracować legalnie w Polsce i musi mieć przynajmniej 6-miesięczną przerwę w pobycie w Polsce.

Drugim obowiązkiem pracodawcy jest konieczność poinformowania PUP o rozpoczęciu lub nierozpoczęciu pracy przez wskazaną osobę. Oznacza to, że z punktu widzenia polskiego pracodawcy, nie jest to proces wymagający dużego zaangażowania finansowego czy czasowego. Dodatkowo mając na uwadze możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony Agencji Motivated Workers, okazuje się, że sprowadzenie pracownika z Rosji, może okazać się szybsze i wygodniejsze niż znalezienie odpowiedniego pracownika na długie lata w Polsce. Zwłaszcza jeżeli przeanalizujemy średni czas trwania rekrutacji pracowników w zawodach deficytowych. Ponadto pracownik z Rosji będzie miał prawdopodobnie dużo mniejsze wymagania finansowe niż pracownik z Polski.

 

Czy warto zatrudnić pracownika z Rosji?

Być może z procesem sprowadzenia pracownika z Rosji związanych jest kilka formalności, w konsekwencji zyskasz  jednak solidnych pracowników, którzy z pełną świadomością decydują się opuścić Rosję, aby podjąć długotrwałą pracę w Twojej firmie.  Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu pełnej procedury sprowadzenia pracownika z Rosji skontaktuj się z naszą Agencją Motivated Workres. Wyspecjalizowaliśmy się w zatrudnianiu pracowników z Rosji i z przyjemnością pomożemy Ci na każdym etapie współpracy.

 

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności