Imigranci Zarobkowi w Polsce - statystyki

Z roku na rok rośnie liczba imigrantów w naszym kraju. Polska jest obecnie jednym z liderów w UE pod kątem liczby przyjmowanych cudzoziemców. Sprawdź, z jakich krajów pochodzą imigranci, którzy najczęściej składają wnioski o pozwolenia na pobyt w Polsce.

 

Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce

Liczba cudzoziemców w naszym kraju wzrosła szczególnie mocno na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 

Liczba imigrantów w Polsce 2016 - 2017
Porównanie liczby aktualnych dokumentów uprawniający do pobytu w Polsce w latach 2016 i 2017 - dane migracje.gov.pl

 

Porównanie liczby ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce w latach 2016 (kolor czerwony) oraz 2017 (kolor zielony) pokazuje, jak duży był to wzrost. Prezentowane na wykresie dane migracyjne pokazują liczbę cudzoziemców posiadających aktualne dokumenty, uprawniające do pobytu w Polsce w danym roku. Ważna informacja – dane te nie obejmują wiz.

 

Liczba obcokrajowców w woj. śląskim

Statystyki potwierdzają, że regularnie rośnie także liczba obcokrajowców, którzy składają dokumenty o pobyt w woj. śląskim i przebywają tutaj legalnie.

 

liczba obcokrajowców w woj. śląskim w 2016 i 2017 r.
Liczba zarejestrowanych dokumentów w woj. śląskim dot. pobytu obcokrajowców - dane migracje.gov.p

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Bardzo ważne są dane prezentujące, jak wiele wniosków zostało złożonych w celu uzyskania wizy czasowej lub stałej. Z obowiązku uzyskania wizy zwolnieni są  przede wszystkim ci cudzoziemcy, którzy przybywają do naszego kraju ze strefy Schengen, jednak zdecydowana większość imigrantów przybywa do Polski spoza tej strefy.

 

Poniżej prezentujemy statystyki pochodzące z Urzędu ds. Cudzoziemców dot. liczby osób, którym wojewodowie wydali zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy w Polsce.

 

zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce
Liczba wydanych zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy

 

Dane te potwierdzają, że od roku 2013 niemal regularnie rośnie liczba pracowników z Rosji, którzy uzyskują pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

 

 

Zezwolenie na pobyt stały

Spełniający określone wymagania dot. długości pobytu w Polsce cudzoziemcy, mogą także złożyć wniosek o pozwolenie na osiedlenie się w Polsce lub o pobyt stały.

 

liczba zezwoleń dla imigrantów na pobyt stały 2017 i 2018
Liczba osób, którym wojewodowie w latach 2007 - 2018 udzielili zezwolenia na osiedlenie się lub pobyt stały

 

Statystyki zbiorcze pokazują, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba cudzoziemców, którzy osiedlili się na stałe w Polsce zdecydowanie wzrosła. Prognozy dot. rynku pracy wskazują, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała przez kolejne lata.

 

Napływ pracowników z Ukrainy

Zdecydowany wzrost liczby ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy widoczny jest od 2014 r. W początkowej fazie imigracji Ukraińcy przybywali głownie do stolicy. Obecnie notujemy znaczący wzrost liczby Ukraińców w większości polskich województw. Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów w Polsce (ok 48%). Wysoko, bo aż na piątym miejscu, plasują się obywatele Rosji. 

 

pochodzenie imigrantów w Polsce
Pochodzenie cudzoziemców zarejestrowanych w Polsce w 2018 r. - dane migracje.gov.p

 

Imigranci z Ukrainy, Rosji, Białorusi

Warto jednak podkreślić, że od kilku lat regularnie wzrasta liczba Rosjan, którzy decydują się na podjęcie pracy w Polsce. W związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników w naszym kraju, coraz większa grupa pracowników z Rosji decyduje się na przyjazd do Polski i podjęcie tu pracy.

 

W październiku 2018 r. liczba Rosjan, którzy posiadali aktualne dokumenty na pobyt w Polsce przekroczyła całościową liczbę z roku poprzedniego. Do końca 2018 roku liczba Rosjan decydujących się na pobyt w Polsce będzie stale rosnąć. Oznacza to, że pracodawcy mogą rozważać opcję  zatrudniania pracownika z Rosji, aby zapełnić wakaty w swojej firmie.

 

Pochodzenie cudzoziemców przebywających w Polsce w 2017 i 2018 r.
Pochodzenie cudzoziemców przebywających w Polsce w latach 2017 i 2018 - dane migracje.gov.p

 

 

W przypadku zatrudnienia pracowników z Rosji pracodawcy mogą liczyć na wiele korzyści. W pierwszej kolejności zyskują zmotywowanych pracowników, którzy w zdecydowanej większości zakładają długotrwałą współpracę z pracodawcą. Bardzo trudna sytuacja gospodarcza w Rosji sprawia, że nawet doskonali fachowcy mają trudność ze znalezieniem pracy w swoim kraju.

 

Podjęcie przez nich pracy w Polsce wiąże się z poprawą jakości życia. Ponadto, ze względu na liczne formalności, które należy wykonać, aby podjąć u nas legalne zatrudnienie, a także dużą odległość pomiędzy Polską a Rosją, pracodawca może liczyć na to, że sprowadzony pracownik z Rosji nie będzie chciał w krótkim czasie porzucić pracy lub szukać innego pracodawcy.

 

Profil imigrantów

Do Polski przybywają głównie młode osoby w wieku 20 – 39 lat. Drugą najliczniejszą grupą są cudzoziemcy w wieku 40-59, a trzecią młodzi do 20 roku życia. Statystyki te pokazują, że zdecydowana większość obcokrajowców, starających się o legalny pobyt w Polsce to osoby w wieku produkcyjnym, które przybywają do naszego kraju w celach zarobkowych.

 

Wiek imigrantów w Polsce - wykres
Wiek imigrantów przebywających w Polsce w latach 2017 i 2018 - dane migracje.gov.p

 

Prognozy dot. liczby imigrantów w Polsce

Przez długie lata liczba cudzoziemców w Polsce pozostawała na niewielkim poziomie. Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. wskazywały, że niemal 99,8% ankietowanych posiadało obywatelstwo polskie. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przyzwyczailiśmy się do faktu, że emigracja zdecydowanie przewyższa imigrację. Ogromny odpływ polskich pracowników do innych krajów UE, a obecnie zdecydowane przyspieszenie polskiej gospodarki sprawiają, że zaczyna brakować pracowników w wielu branżach. Jeżeli dodatkowo te dane zestawimy z postępującymi procesami starzenia się społeczeństwa, może się okazać, że brak osób w wieku produkcyjnym w naszym kraju może znacząco obniżyć rozwój gospodarczy kraju.

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, nie powinny nas dziwić ani martwić prognozy wskazujące, ze w kolejnych latach liczba imigrantów w Polsce będzie stale się powiększać. Prognozy dostarczone przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (z 2017 r.) potwierdzają, iż do 2050 r. Polskę zamieszkiwać będzie nawet ponad 3,5 miliona cudzoziemców. Oznacza to, że zatrudnienie pracowników z innym obywatelstwem niż polskie będzie zdecydowanie bardziej powszechne. Nie zwlekaj więc! Już dziś zadbaj o przyszłość swojej firmy i zatrudnij najlepszych fachowców z Rosji.

 

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności